Darujte 2 % pre dobrú vec

Ľudia bez domova sú ľudia ako my. Mnohí z nich však stratili milovanú osobu, živobytie alebo trpia vážnou chorobou. Tieto nečakané životné rany ich doviedli až k životu na ulici.

Darujte 2 % neziskovej organizácii Depaul Slovensko a pomôžete nám aj naďalej poskytovať ľudom bez domova dočasný prístrešok, jedlo a pomoc pri návrate do normálneho života.

Ulica predsa nie je domov.

Postup na darovanie

Do daňového priznania (DP) treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane
uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Postup pri poukazovaní 2 % je rozdielny podľa toho, či ste zamestnancom, či svoje daňové priznanie podávate sami, alebo či ste firma (právnická osoba). Podrobné inštrukcie a predvyplnené formuláre nájdete nižšie.

Postup pre zamestnanca/zamestnankyňu
 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane a z nej si vypočítate sumu, ktorú chcete darovať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín.
   Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
  Pripravili sme pre Vás tlačivo s vyplnenými údajmi našej organizácie na poukázanie 2% resp. 3% daní pre Depaul Slovensko:
  Stiahnuť tlačivo na darovanie 2% (3%) z daní
  Ak si neviete rady, pozrite si ukážkový príklad tlačiva s vyplnenými údajmi fiktívneho darcu (údaje o darcovi aj výška poukázanej sumy sú vymyslené).
 4. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie aj Vyhlásenie doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vybraného prijímateľa, ktorého ste si zvolili.
Postup pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Do daňového priznania pre fyzické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Vypočítajte si výšku zaplatenej dane a z tejto sumy môžete poukázať:

 • 2% ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,00 €.
 • 3% ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,00 € .

Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. marca 2015 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"!!! (stiahnuť vzor tlačiva)

Postup pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

 • Ak ste v minulom roku 2015 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2016) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Depaul Slovensko), tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 • Ak ste v v minulom roku 2015 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2016) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba Depaul Slovensko), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

V daňovom priznaní pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % (1,5%) z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o nasledovne:

IČO: 37924443 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 910 842 718
alebo na e-mailovej adrese mariana.istonova@depaulslovensko.org.

Ďakujeme za podporu

Martin Pyco Rausch

Martin "Pyco" Rausch

Matej Sajfa Cifra

Matej "Sajfa" Cifra

Marcel Forgáč

Marcel Forgáč

Martina Tina Kmeťová

Martina "Tina" Kmeťová